Przejdź do treści

Application programming interface (API)

Interfejs aplikacji do programowania – Ustandaryzowany sposób udostępniania danych. Interfejs API definiuje mechanizmy odbierania i wysyłania danych, które są niezależne od sposobu przechowywania danych źródłowych.