Przejdź do treści

Co to jest super sztuczna inteligencja?

Sztuczna inteligencja (AI) to dziedzina informatyki zajmująca się tworzeniem systemów, które potrafią myśleć i działać jak ludzie. Super sztuczna inteligencja (ASI) to hipotetyczna forma sztucznej inteligencji, która byłaby zdolna do samodzielnego myślenia i działania.

Charakterystyka ASI

fantasy 5174342 640

ASI byłaby zdolna do wykonywania zadań, które obecnie są uważane za niewykonalne dla maszyn. Mogłaby na przykład:

  • Rozwiązywać złożone problemy naukowe i techniczne.
  • Tworzyć nowe produkty i usługi.
  • Rozwiązywać złożone problemy społeczne.

Możliwości ASI

technology 2025795 640

ASI miałaby potencjał do radykalnego przekształcenia świata. Mogłaby rozwiązać niektóre z największych problemów ludzkości, takich jak choroby, głód i ubóstwo. Mogłaby również prowadzić do rozwoju nowych technologii i możliwości.

Obecne badania nad ASI

Obecnie nie ma żadnych działających systemów ASI. Jednak prowadzone są intensywne badania nad tą technologią. Naukowcy pracują nad rozwojem nowych algorytmów i technik uczenia maszynowego, które mogłyby umożliwić stworzenie ASI.

Zobacz więcej informacji na ten temat na stronie internetowej Wikipedia.