Przejdź do treści

Genetic Algorithm

Algorytm genetyczny – Metoda poszukiwania najlepszego rozwiązania oparta na zdefiniowanej metodzie scoringowej (zwana także heurystyką). Służy do znajdowania zoptymalizowanych rozwiązań złożonych problemów w oparciu o teorię doboru naturalnego. Algorytm przechodzi iteracje, wykorzystując losowe procesy, w celu uzyskania kandydatów do oceny przez algorytm. Na koniec procesu wybierani są najsilniejsi kandydaci na podstawie wybranej heurystyki.