Przejdź do treści

Jak korzystać z Chat GPT-4

Wprowadzenie

Chat GPT-4 to potężne narzędzie, które może być wykorzystywane do różnych celów, takich jak tworzenie kreatywnych treści, tłumaczenie języków i automatyzacja zadań. Jednak, aby w pełni wykorzystać potencjał Chat GPT-4, ważne jest, aby wiedzieć, jak go używać.

W tym artykule omówimy, jak korzystać z Chat GPT-4. Dowiesz się, jak utworzyć konto, jak korzystać z podstawowych funkcji i jak zaawansowane funkcje.

Utworzenie konta

Jak korzystać z Chat GPT-4
Jak korzystać z Chat GPT-4? Dowiedz się, jak utworzyć konto, korzystać z podstawowych i zaawansowanych funkcji, aby w pełni wykorzystać potencjał tego potężnego narzędzia.

Aby zacząć korzystać z Chat GPT-4, musisz najpierw utworzyć konto. Możesz to zrobić, odwiedzając witrynę Chat GPT-4 i klikając przycisk „Zarejestruj się”.

Po zarejestrowaniu się otrzymasz wiadomość e-mail z linkiem aktywacyjnym. Kliknij ten link, aby aktywować swoje konto.

Podstawowe funkcje Chat GPT-4

Po aktywacji konta możesz zacząć korzystać z podstawowych funkcji Chat GPT-4. Aby to zrobić, po prostu wpisz swoje polecenie w polu tekstowym i naciśnij klawisz Enter.

Chat GPT-4 wykona Twoje polecenie i wyświetli wynik w polu tekstowym.

Oto kilka przykładów podstawowych poleceń, które możesz użyć:

 • „Napisz wiersz o miłości”
 • „Tłumacz ten tekst na angielski”
 • „Generuj kod dla aplikacji internetowej”

Zaawansowane funkcje

Chat GPT-4 oferuje również kilka zaawansowanych funkcji, które mogą być wykorzystywane do bardziej złożonych zadań. Aby uzyskać dostęp do tych funkcji, musisz kliknąć przycisk „Zaawansowane”.

Oto kilka przykładów zaawansowanych funkcji, które możesz użyć:

 • „Utwórz chatbota, który może odpowiadać na pytania”
 • „Napisz raport o wynikach finansowych firmy”
 • „Stwórz scenariusz filmu”

Jak uzyskać najlepsze wyniki

Aby uzyskać najlepsze wyniki z Chat GPT-4, ważne jest, aby pamiętać o kilku rzeczach:

 • Bądź konkretny w swoich poleceniach. Im bardziej konkretny będziesz, tym bardziej dokładne będą wyniki.
 • Używaj naturalnego języka. Chat GPT-4 jest przeszkolony w zakresie naturalnego języka, więc najlepiej jest używać naturalnego języka w swoich poleceniach.
 • Bądź cierpliwy. Chat GPT-4 może potrzebować trochę czasu, aby przetworzyć Twoje polecenie i wyświetlić wynik.

Zaawansowane

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia pracy z ChatGPT-4 jest uzyskanie dostępu do niego. ChatGPT-4 jest dostępny jako usługa w chmurze, którą można kupić od OpenAI. Po zakupie usługi otrzymasz klucz API, który będziesz musiał podać, aby połączyć się z ChatGPT-4.

Połączenie

Po uzyskaniu klucza API możesz połączyć się z ChatGPT-4, korzystając z dowolnego języka programowania, który obsługuje protokół HTTP. Na przykład, aby połączyć się z ChatGPT-4 w języku Python, możesz użyć następującego kodu:

Python

import requests

# Utwórz obiekt klienta
client = requests.Session()

# Ustaw klucz API
client.headers['Authorization'] = 'Bearer YOUR_API_KEY'

# Wykonaj zapytanie
response = client.get('https://api.openai.com/v1/engines/davinci/completions',
          params={'prompt': 'Napisz krótki wiersz o miłości'})

# Odbierz odpowiedź
response_json = response.json()

# Wyświetl odpowiedź
print(response_json['choices'][0]['text'])


Ten kod spowoduje utworzenie zapytania do ChatGPT-4 z zapytaniem o krótki wiersz o miłości. ChatGPT-4 odpowie na to zapytanie, generując tekst.

Generowanie tekstu

ChatGPT-4 może generować tekst w różnych formatach, w tym wierszach, kodzie, scenariuszach, utworach muzycznych, e-mailach, listach itp. Aby wygenerować tekst, możesz użyć następującego formatu zapytania:

https://api.openai.com/v1/engines/davinci/completions

Parametry zapytania

Zapytanie o generowanie tekstu może zawierać następujące parametry:

 • prompt – to polecenie, które chcesz, aby ChatGPT-4 wykonało.
 • max_tokens – to maksymalna liczba tokenów, które chcesz, aby ChatGPT-4 wygenerowało.
 • temperature – to wartość, która steruje kreatywnością tekstu generowanego przez ChatGPT-4.
 • top_p – to wartość, która steruje prawdopodobieństwem, że ChatGPT-4 wygeneruje tekst, który jest zgodny z Twoim poleceniem.

Przykłady

Oto kilka przykładów zapytań o generowanie tekstu:

 • prompt: Napisz krótki wiersz o miłości
 • max_tokens: 100
 • temperature: 0.7
 • top_p: 0.9

To zapytanie spowoduje, że ChatGPT-4 wygeneruje krótki wiersz o miłości, który będzie zgodny z Twoim poleceniem i będzie miał kreatywny charakter.

 • prompt: Napisz kod w języku Python, który liczy sumę liczb od 1 do 10
 • max_tokens: 100
 • temperature: 0.0
 • top_p: 1.0

To zapytanie spowoduje, że ChatGPT-4 wygeneruje kod w języku Python, który liczy sumę liczb od 1 do 10. Kod będzie zgodny z Twoim poleceniem i będzie prosty i łatwy do zrozumienia.

Tłumaczenie języków

ChatGPT-4 można również wykorzystać do tłumaczenia języków. Aby przetłumaczyć tekst z jednego języka na inny, możesz użyć następującego formatu zapytania:

https://api.openai.com/v1/engines/davinci/translations

Parametry zapytania

Zapytanie o tłumaczenie języków może zawierać następujące parametry:

 • text – to tekst, który chcesz przetłumaczyć.
 • source_language – to język, z którego chcesz przetłumaczyć tekst.
 • target_language – to język, na który chcesz przetłumaczyć tekst.

tunesharemore_vertadd_photo_alternate