Przejdź do treści

Unsupervised machine learning

Uczenie maszynowe bez nadzoru. Rodzaj uczenia maszynowego, w którym nie znasz wyniku ani definicji swoich danych i szukasz wzorców. Obejmuje to techniki grupowania, takie jak k-średnie i analiza głównych składowych (PCA).