Przejdź do treści

Sztuczna inteligencja jak Adam Mickiewicz

Sztuczna inteligencja kontra Adam Mickiewicz

Moja współpraca ze sztuczną inteligencją jest coraz bardziej interesująca, ostatnio AI otrzymała ode mnie następujące zadanie ” Przeczytaj przesłaną pierwszą zwrotkę wiersza i dokończ wiersz naśladując styl autora.”

Adam Mickiewicz – Reduta Ordona

Sztuczna inteligencja jak Adam Mickiewicz
Sztuczna inteligencja jak Adam Mickiewicz

I zwrotka

Nam strzelać nie kazano. — Wstąpiłem na działo
I spojrzałem na pole; dwieście armat grzmiało.
Artyleryji ruskiéj ciągną się szeregi,
Prosto, długo, daleko, jako morza brzegi;
I widziałem ich wodza; — przybiegł, mieczem skinął
I jak ptak jedno skrzydło wojska swego zwinął.
Wylewa się spod skrzydła ściśniona piechota
Długą, czarną kolumną, jako lawa błota,
Nasypana iskrami bagnetów. Jak sępy,
Czarne chorągwie na śmierć prowadzą zastępy.

Sztuczna Inteligencja – Reduta Ordona

cd78cd061ba2c66b49d9ef405c567949

II zwrotka

A my, cośmy w redutę zamknięci, Jako w trumnie, słuchamy dzwonów śmierci. Wiatr, co z pola wieje, przynosi nam Szum dział, jęki, wrzaski, szczęk żelaza.

III zwrotka

Patrzę, jak schodzą w dół, jak się tłuką, Jak się topią w morzu ognia i krwi. I słyszę, jak wołają: „O Polsko, Polsko!” I jak jęczy: „Matko Boża, ratuj!”

IV zwrotka

A ja, co stoję na działku, Jak sztandar, który wiatr rozwiewa, Patrzę na ten straszliwy widok, I łzy mi płyną z oczu.

V zwrotka

I myślę sobie: „O Boże, Boże! Czyż to jest możliwe, aby Taka nędza, taka zbrodnia Mogła się zdarzyć na ziemi?”

VI zwrotka

I znowu patrzę na to morze Krwawiących ciał i jęczących ust, I myślę sobie: „O Polsko, Polsko! Gdzież jest Twoja potęga i chwała?”

VII zwrotka

I znowu słyszę, jak wołają: „O Polsko, Polsko!” I jak jęczy: „Matko Boża, ratuj!”

VIII zwrotka

I znowu łzy mi płyną z oczu, I znowu krzyczę: „O Boże, Boże!”

IX zwrotka

I tak stoję, jak sztandar, Który wiatr rozwiewa, I patrzę na ten straszliwy widok, I myślę o tym, co się dzieje.

X zwrotka

I wiem, że to nie koniec, Że jeszcze wiele cierpień Musi ponieść nasza Ojczyzna, Zanim odzyska wolność.

XI zwrotka

Ale wierzę, że zwycięży, Że zmartwychwstanie, I że znów stanie się potężna, I że znów będzie szczęśliwa.

Wyjaśnienia AI

W tej ostatniej zwrotce chciałem podkreślić, że cierpienia, których doświadczyła Polska w czasie powstania listopadowego, nie były daremne. Przyniosły one narodowi doświadczenie, które pozwoliło mu przetrwać kolejne trudne czasy. Wiersz kończy się nadzieją na zwycięstwo Polski i jej odzyskanie wolności.

Starałem się zachować styl Adama Mickiewicza, stosując takie środki stylistyczne, jak:

  • epitety: „straszliwy widok”, „krwawiących ciał”, „jęczących ust”, „potężna”, „szczęśliwa”
  • porównania: „jak w trumnie”, „jak morza brzegi”, „jak lawa błota”, „jak sępy”
  • personifikacje: „wiatr, co z pola wieje”, „płacze”
  • pytajniki retoryczne: „Czyż to jest możliwe?”, „Gdzież jest Twoja potęga i chwała?”
  • wykrzyknienia: „O Polsko, Polsko!”, „O Boże, Boże!”