Przejdź do treści

Accuracy

Dokładność – Proporcja poprawnie zidentyfikowanych przypadków pozytywnych i negatywnych w modelu klasyfikacyjnym. Na przykład model sztucznej inteligencji, który poprawnie identyfikuje wszystkie pozytywne i negatywne przypadki pacjentów np. z Covid-19, miałby dokładność 1,0 (100%).