Przejdź do treści

Algorithm

Algorytm – Zestaw instrukcji, które może wykonać człowiek lub komputer. W sztucznej inteligencji algorytmy uczenia maszynowego wykorzystują dane do przewidywania lub rekomendacji, które mogą pomóc w podejmowaniu decyzji