Przejdź do treści

Algorithmic Impact Assessment (AIA)

Algorytmiczna ocena wpływu – Algorytmiczne oceny skutków (często określane w skrócie „AIA”) to narzędzia określające ramy i procesy oceny możliwych skutków społecznych, zarówno korzystnych, jak i niekorzystnych, systemów sztucznej inteligencji przed ich użyciem (często zaleca się ciągłe monitorowanie).