Przejdź do treści

Anonymisation

Anonimizacja – Proces usuwania z danych wszelkich informacji umożliwiających identyfikację w sposób, który teoretycznie uniemożliwia identyfikację danej osoby. Dane zanonimizowane nie są uznawane za dane osobowe w rozumieniu RODO. Oznacza to, że nie podlegają takim samym ograniczeniom jak dane osobowe.