Przejdź do treści

Data cleaning

Czyszczenie danych – Proces selekcji danych w celu zidentyfikowania i naprawienia lub usunięcia brakujących, uszkodzonych lub nieprawidłowych elementów w celu zapewnienia kontroli jakości.