Przejdź do treści

Data Protection Impact Assessment (DPIA)

Ocena skutków dla ochrony danych – Proces zaprojektowany, aby pomóc organizacjom w systematycznym analizowaniu, identyfikowaniu i minimalizowaniu zagrożeń dla ochrony danych związanych z projektem lub planem.