Przejdź do treści

Database

Baza danych – Zbiór informacji lub danych przechowywanych i zarządzanych elektronicznie. Istnieje wiele różnych typów baz danych w zależności od przechowywanych danych, np. dane obrazowe, dane tekstowe lub dane liczbowe. Na przykład lokalny Fundusz będzie zarządzał bazą danych zawierającą Twoją elektroniczną dokumentację medyczną (EHR). Tę bazę danych i oprogramowanie nią zarządzające można nazwać systemem EHR.