Przejdź do treści

Deep learning

Głęboka nauka – Podejście do budowania modeli z wykorzystaniem sieci neuronowych z więcej niż jedną „ukrytą” warstwą sztucznych neuronów. Jest to powszechne podejście podczas pracy z danymi obrazowymi i tekstowymi. Modele głębokiego uczenia się są w stanie uchwycić złożone relacje, ale interpretacja danych prowadzących do określonego wyniku może być trudna.