Przejdź do treści

Descriptive analytics

Analityka opisowa – Analiza danych z przeszłości, która może pomóc odpowiedzieć na pytanie: „Co się stało?” lub „Co się dzieje?”. Na przykład analiza frekwencji na oddziałach ratunkowych może wykazać spadek liczby odwiedzających w ciągu ostatnich 3 miesięcy.