Przejdź do treści

Ecological fallacy

Ekologiczny błąd – Ma ono miejsce wtedy, gdy przypisuje się cechy grupy pojedynczej części tej grupy. Innymi słowy, nie należy wyciągać wniosków na temat poszczególnych osób na podstawie ustaleń dotyczących grupy, do której należą.