Przejdź do treści

F1 score

Wynik w F1 – Metryka opisująca dokładność modelu klasyfikacji poprzez połączenie wartości precyzji i czułości (przypominania) w jedną liczbę z zakresu od 0 (słaba dokładność) do 1 (wysoka dokładność).