Przejdź do treści

Fairness

Uczciwość – Kiedy jednostki nie są karane przez algorytmy, ponieważ należą do (wrażliwej) grupy. Na przykład wykazano, że algorytm sztucznej inteligencji stosowany w organach ścigania w USA niesprawiedliwie zwiększa zalecenia dotyczące kar ze względu na pochodzenie rasowe (przykład niesprawiedliwości spowodowanej uprzedzeniami związanymi z dyskryminacją).