Przejdź do treści

False negative

Fałszywie negatywny – Nieprawidłowa prognoza punktu danych lub osoby nieposiadającej określonego wyniku lub klasy. Na przykład, jeśli narzędzie AI błędnie przewidzi, że nie masz cukrzycy, podczas gdy w rzeczywistości ją masz.