Przejdź do treści

Feature engineering

Inżynieria funkcji – Proces tworzenia nowej funkcji do uwzględnienia w modelu, na przykład czasu od wizyty pacjenta lub średniego pomiaru ciśnienia krwi.