Przejdź do treści

General artificial intelligence (General AI)

Ogólna sztuczna inteligencja – Teoretyczna koncepcja sztucznej inteligencji, która umożliwia uogólnianie lub dostosowywanie do różnych zastosowań, podobnie jak w przypadku człowieka lub zwierzęcia. Na przykład, jeśli człowiek nauczy się prowadzić samochód, będzie mógł bez większych problemów kierować innymi pojazdami.