Przejdź do treści

Graph Neural Network (GNN)

Wykres sieci neuronowej – Klasa metod głębokiego uczenia się, których zadaniem jest przewidywanie danych opisanych za pomocą wykresów. Wykresy to sposób przedstawiania danych, relacji i ich złożoności. Sieci GNN to sieci neuronowe, które można bezpośrednio zastosować do wykresów i które umożliwiają generowanie prognoz na poziomie węzła, krawędzi i wykresu. W ostatnich latach opracowano wiele wariantów sieci GNN, takich jak sieci splotowe grafów (GCN), sieci uwagi grafów (GAT) i sieci rekurencyjne grafów (GRN).