Przejdź do treści

Hybrid cloud

Chmura hybrydowa – Podejście do pracy zarówno z zasobami obliczeniowymi w chmurze, jak i lokalnymi, w którym niektóre zasoby mogą znajdować się lokalnie (np. dane), a inne w chmurze (np. aplikacje korzystające z danych). Dzięki bezpiecznemu połączeniu lokalu z Chmurą możesz wdrożyć chmurę hybrydową.