Przejdź do treści

Information Governance (IG)

Zarządzanie informacjami – Ramy prawne regulujące wykorzystanie poufnych danych osobowych w opiece zdrowotnej są złożone. Obejmuje Ustawę o NHS z 2006 r., Ustawę o zdrowiu i opiece społecznej z 2012 r., Ustawę o ochronie danych i Ustawę o prawach człowieka.