Przejdź do treści

Interoperability

Interoperacyjność – Zdolność systemów cyfrowych do wymiany informacji bez konieczności podejmowania znacznych wysiłków w celu konwersji danych z różnych formatów. Sztuczna inteligencja opiera się na danych, a dostęp do danych z różnych systemów wymaga pewnego poziomu standaryzacji i interoperacyjności, aby zapewnić możliwość zbudowania i wykorzystania solidnego modelu.