Przejdź do treści

Label

Etykieta – Kategoria używana do opisu wyniku lub klasy, która może służyć do uczenia nadzorowanego modelu klasyfikacji uczenia maszynowego. Na przykład: stan życiowy lub to, czy zdjęcie rentgenowskie klatki piersiowej wykazało zapalenie płuc, czy nie. Często binarny, ale nie zawsze.