Przejdź do treści

Large Language Model (LLM)

Model dużego języka – Model dużego języka to sieć neuronowa trenowana na dużej ilości tekstu. W szkoleniu wykorzystuje się tekst bez etykiet i pewną formę uczenia się pod nadzorem. Zwykle LLM będą miały miliardy parametrów. Są przykładem modelu podstawowego (FM).