Przejdź do treści

Linked data

Powiązane dane – Dane, które zostały połączone (połączone lub „połączone”) z innymi istotnymi danymi w celu zwiększenia dostępnych informacji na temat konkretnej osoby lub populacji. W obszarze zdrowia i opieki przykładem może być powiązanie dokumentacji lekarza rodzinnego z dokumentacją szpitalną, która zazwyczaj jest generowana niezależnie. Istnieje wiele różnych zbiorów danych, które można połączyć w celu ulepszenia informacji dostępnych na potrzeby leczenia pacjentów, takich jak dokumentacja opieki społecznej, dokumentacja dentystyczna i dokumentacja dotycząca zdrowia psychicznego.