Przejdź do treści

Local explainability

Lokalna wyjaśnialność – Możliwość wyjaśnienia, dlaczego dla określonego punktu danych dokonano prognozy AI. Na przykład sztuczna inteligencja przewiduje, że powinieneś zgłosić się na wizytę kontrolną za 6 miesięcy i jest w stanie podzielić się informacjami, jakie czynniki doprowadziły do ​​tej konkretnej, indywidualnej decyzji (np. data ostatniej wizyty, istniejące wcześniej warunki).