Przejdź do treści

Machine learning operations (MLOps)

Operacje uczenia maszynowego MLOps – Proces bezpiecznego wdrażania, monitorowania i aktualizowania modeli uczenia maszynowego w środowiskach produkcyjnych lub w świecie rzeczywistym.