Przejdź do treści

Memorandum of Understanding (MoU)

Porozumienie – Rodzaj umowy pomiędzy dwiema (dwustronnymi) lub większą liczbą (wielostronnych) stron. Wyraża zbieżność woli stron, wskazując zamierzony wspólny kierunek działania.