Przejdź do treści

Metadata

Metadane – Dane o danych lub dane, które dostarczają informacji na temat jednego lub większej liczby aspektów danych. Na przykład skan MRI zawiera dane samego skanu (serię obrazów), ale także metadane, w tym identyfikator pacjenta, datę badania, ustawienia skanowania i inne. Metadane nie zawsze są natychmiast widoczne dla ludzi, ale można je odczytać maszynowo i mogą zawierać ważne informacje.