Przejdź do treści

Model

Model – Model to uproszczona reprezentacja czegoś w świecie rzeczywistym. W sztucznej inteligencji modele są wynikiem algorytmu i danych. Modele są z definicji próbą zdefiniowania zjawisk w świecie rzeczywistym i mogą być bardzo pomocne przy podejmowaniu decyzji. Na przykład model zarządzania łóżkami oparty na sztucznej inteligencji może wykorzystywać dane dotyczące przeszłych przyjęć, aby przewidzieć, ilu pacjentów przybędzie w danym momencie, a zatem jakie łóżka będą najlepsze dla tych pacjentów, biorąc pod uwagę przyszłe przyjazdy.