Przejdź do treści

Named entity recognition (NER)

Rozpoznawanie nazwanych podmiotów – Rodzaj zadania przetwarzania języka naturalnego, które ma na celu identyfikację nazwanych jednostek na podstawie dowolnego tekstu i przypisanie ich do wcześniej określonych kategorii, na przykład poprzez wyodrębnienie nazw leków z wypisu ze szpitala.