Przejdź do treści

Narrow artificial intelligence (Narrow AI)

Wąska sztuczna inteligencja (Narrow AI) – Sztuczna inteligencja skupiona na rozwiązaniu konkretnego problemu. Na przykład sztuczna inteligencja zbudowana w celu identyfikacji guzów nowotworowych na skanach piersi nie byłaby w stanie automatycznie wykryć guzów w innych częściach ciała bez znacznych przeróbek.