Przejdź do treści

Natural language processing (NLP)

Przetwarzanie języka naturalnego (NLP) – Zbiór technik wykorzystujących dane mowy i tekstu. Systemy zamiany mowy na tekst przekształcają mowę werbalną na tekst, na przykład w inteligentnym głośniku. Systemy rozumienia języka naturalnego przekształcają tekst w koncepcje lub instrukcje, takie jak prośby o włączenie muzyki lub wskazówki dojazdu. Systemy zamiany tekstu na mowę przekształcają tekst na mowę werbalną, taką jak odpowiedzi inteligentnego mówcy.