Przejdź do treści

Neural network

Sieć neuronowa – Sieci neuronowe to podejście do uczenia maszynowego, luźno inspirowane naturą, które może opisywać złożone relacje przy użyciu szerszego zakresu danych niż tradycyjne podejścia. Na przykład sieci neuronowe można trenować na danych obrazowych, aby opisywać cechy obrazów medycznych, takie jak nowotwory. Można ich także przeszkolić w zakresie dowolnego tekstu, takiego jak notatki kliniczne, co pozwala na ich wykorzystanie w zastosowaniach związanych z kodowaniem klinicznym.