Przejdź do treści

Operating point

Punkt operacyjny – W modelu klasyfikacyjnym jest to punkt wybrany w celu określenia, czy przypadek jest dodatni, czy nie. Lokalizacja tego punktu określi wydajność modelu mierzoną na podstawie wyników prawdziwie dodatnich, fałszywie dodatnich, prawdziwie ujemnych i fałszywie ujemnych.