Przejdź do treści

Picture Archiving and Communication Systems (PACS)

Systemy archiwizacji zdjęć i komunikacji – System oparty na uniwersalnym standardzie (Digital Imaging and Communications in Medicine, DICOM), który wykorzystuje serwer do przechowywania i umożliwia łatwy dostęp do wysokiej jakości obrazów radiologicznych.