Przejdź do treści

Pilot

Pilot – Eksperyment na małą skalę lub zestaw obserwacji podjętych w celu podjęcia decyzji, w jaki sposób i czy rozpocząć projekt na pełną skalę.