Przejdź do treści

Precision

 

Precyzja – Sposób pomiaru skuteczności modelu klasyfikacji w wykrywaniu przypadków pozytywnych. Jest to stosunek prawdziwie pozytywnych wyników do wszystkich pozytywnych przypadków (prawdziwie i fałszywie dodatnich). Na przykład model o dużej precyzji (1,0) poprawnie zidentyfikuje wszystkie pozytywne przypadki. Należy zauważyć, że nie uwzględnia to wyników fałszywie negatywnych, a wysoką precyzję można uzyskać, przypisując każdy przypadek jako przypadek pozytywny.