Przejdź do treści

Predictive analytics

Analityka predykcyjna – Analiza danych, której celem jest stworzenie prognoz przyszłości na podstawie przeszłości, które mogą pomóc odpowiedzieć na pytanie: „Co się stanie?” Na przykład, korzystając z historycznych danych dotyczących przyjęć, Trust może przewidzieć lub prognozować liczbę przyjęć w ciągu najbliższych 24 godzin.