Przejdź do treści

Prescriptive analytics

Analityka preskrypcyjna – Wykorzystanie analiz predykcyjnych do rekomendowania działań lub automatycznego podejmowania działań. Na przykład, korzystając z przewidywania przyszłych przyjęć, Trust może polecić lub automatycznie przydzielić łóżko przychodzącemu pacjentowi.