Przejdź do treści

Proof of concept (PoC)

Dowód koncepcji – Wykazanie wykonalności lub możliwości technologii umożliwiającej wykonanie zadania lub rozwiązanie konkretnego problemu. PoC to wczesny etap badań, po którym nastąpią dodatkowe testy i prace inżynieryjne, aby zapewnić jego wykonalność w warunkach rzeczywistych.