Przejdź do treści

Pseudonymisation

Pseudonimizacja – Technika oddzielająca dane od bezpośrednich identyfikatorów (np. imię, nazwisko, numer NHS) i zastępując je pseudonimem (np. numer referencyjny), dzięki czemu identyfikacja osoby fizycznej na podstawie tych danych nie jest możliwa bez dodatkowych informacji. Organizacja, która przeprowadziła pseudonimizację, będzie w stanie w razie potrzeby ponownie zidentyfikować poszczególne osoby.