Przejdź do treści

Recurrent neural network (RNN)

Nawracająca sieć neuronowa – Rodzaj architektury sieci neuronowej stosowanej do modelowania danych sekwencyjnych, na przykład do przewidywania pogorszenia normalnych parametrów życiowych u pacjentów na OIOM-ie.