Przejdź do treści

Regression

Regresja – Typ modelu uczenia maszynowego, który przewiduje wartość ciągłą, a nie wartość dyskretną, jak ma to miejsce w modelach klasyfikacyjnych. Na przykład model regresji może przewidzieć, jak długo pozostaniesz w łóżku szpitalnym po przyjęciu. Wartość ta będzie wartością liczbową, np. 27 godzin lub 28 godzin.