Przejdź do treści

Reinforcement learning

Uczenie się przez wzmacnianie. Rodzaj uczenia maszynowego, w którym definiujesz środowisko i cel, a następnie iteracyjnie próbujesz maksymalizować cel poprzez wzmacnianie działań, które zwiększają cel. Na przykład firma Deepmind z powodzeniem wykorzystała uczenie się przez wzmacnianie do opanowania gry planszowej Go, definiując parametry gry, cel i sugerując najlepsze ruchy do gry przeciwko prawdziwym graczom.