Przejdź do treści

Semi-supervised machine learning

Częściowo nadzorowane uczenie maszynowe. Podejście do uczenia maszynowego, które łączy znane dane (nadzorowane uczenie maszynowe) z nieznanymi danymi, aby poprawić jego zdolność do działania na danych, których wcześniej nie widział. Podejście to stosuje się w celu udoskonalenia modeli, w przypadku których nie ma zbyt wielu danych o znanym wyniku, na przykład w przypadku choroby rzadkiej, dla której dostępnych jest mniej danych niż w przypadku chorób bardziej powszechnych.