Przejdź do treści

Sensitivity

Wrażliwość. Zdolność modelu klasyfikacyjnego do prawidłowej identyfikacji osób z danym schorzeniem. Nazywa się to również prawdziwym współczynnikiem dodatnim i przywołaniem. Definiuje się go jako liczbę prawdziwie pozytywnych wyników w stosunku do prawdziwie pozytywnych i fałszywie negatywnych.